Книга проекта UA v0.1 (10%)

18 ноября 2013 - Zoro

Русская редакция книги проекта.

Початок книги — перша неповна версія — деякі сторінки, (вибачте за помилки — йде редакція)

 Внизу розміщено банер тулбару — прохання інсталювати його в свій браузер — так ви  допоможете в збільшенні рейтингу цього сайта(і всіх сайтів які відвідуєте). Також можете поставити варіант тулбар новин чи інші.

                                                                     Еволюція демократії

 Загальний проект містить у собі дві основні  концепції — Еволюції демократії (далі як синоніми вживаємо також Нова демократія, Інфократія, концепція раннього ранжування) та власне багатокомпонентну інтегруючу концепцію проекту alfalan.org який, поміж іншого, включає у себе соціальну мережу (соцмережу).

Ми запрошуємо всі формації, які застосовують методи колективного управління (тобто це ширше ніж просто демократія) інтегрувати в них принцип Еволюції демократії. Це можуть бути в першу чергу держави, партії, громадські об'єднання в другу любі гурти і навіть бізнес-структури  і т.п.(для останніх доцільніше застосовувати для інтеграції вже сам  веб-проект ).

Еволюція демократії — це проста концепція націлена на існуючі великі суспільні формації і в основному на зміни зверху вниз. Інша частина та власне веб-проект інтегруючої соціальної сітки створений з метою надати та розвинути механізми як  Нової демократії, так і принципи позитивності  з нуля, чи з існуючих дрібніших формацій, знизу вверх. Проте ці проекти по задуму взаємопов'язані і мають допомагати один-одному, у першу чергу інформаційно а при достатньому розвитку і дієво та матеріально. Спрощено результат “еволюції” демократії до тепер можна охарактеризувати: “демократія всюди крім грошей(чи влади)”. Але гроші стали одною з основ суспільства тому це означає що фактично демократії нема. Ця система багато в чому гірша навіть від системи каст Індії. Однак не будемо тут тратити час на недоліки(див. розділ Генетика кризи), а перейдемо до виходу з ситуації попередньо зупинившись на авторитарній та клановій складовій моделі суспільства(адже за принципом заперечення заперечення  демократія яка занадто заперечує авторитаризм якраз може перетворитись в його модифіковану форму наприклад клановість у США (клани Буша, Рокфеллера і т.п.) Теоретично в ідеальному варіанті авторитарна система ефективніша і може позбавитись формальностей(бюрократії). Однак на практиці гірша бо залежить від якостей та життя лідерів. Що цікаво, навіть лідери з непоганими якостями дають погані результати. Причина в негативних впливах самої авторитарної чи кланової моделі(суб'єктивні комплекси), які підштовхують до вибору неефективних рішень. Тобто комплекс неповноцінності – усвідомлення що завжди десь в країні  є в чомусь  кращий лідер породжує комплекс перестраховки від неправильних рішень інших лідерів.  Якраз для такого лідера додатковий стимулом пропонуємо те  що інфократична модель демократії дозволить позбавити себе і владну вертикаль від комплексів(боязні)  реваншу суперників чи реваншу демократії натовпу, що навіть без зміни освіченості (чи владної вертикалі) дасть краще співвідношення ефективності та стабільності.  Звичайно що відносний(до інших) достаток лідера буде менший (бо буде більший загальний достаток).  Але абсолютний матеріальний достаток може бути навіть більший, не говорячи вже про моральний.

Концепція Еволюції демократії є простою, однак з моєї практики більшість навіть інтелектуалів схильні не усвідомлювати її важливості.

Влада більшості — це найпримітивніша первісна форма демократії. При  відсутності розвитку демократії і з прогресом технологій мас-медіа дана форма перетворилася у владу грошей, сірої маси та технологій  зомбування тобто якраз у владу кланів.При цьому так звані політологи, економісти і навіть філософи маніпулюють підміною понять демократія та влада більшості. Для простого розуміння абсурдності "влади більшості" наведемо приклад "побудови моста". Припустимо Ви займаєтесь завданням побудови моста з нуля, не маєте колективу але Вам дали в розпорядження всіх людей міста. При цьому люди зацікавлені в побудові моста але Ви не можете їм платити. Очевидно, що Ви будете використовувати два головних моменти при залученні людей -  їх ініціативність та обізнаність  пропорційно до рівня наявності  цих властивостей у кожного з залучених. При цьому у Вас є можливість поміняти людей, тому помилку можна швидко виправити.  Тепер подивимось на процес побудови країни. Я вважаю що це подібно, лише для виправлення помилки треба чекати декілька років. Однак до побудови країни застосовується класична демократія, яка не стимулює ініціативність і не використовує обізнаність на головному нижчому етапі виборів. На даний момент вона є не просто архаїчною а, на мою думку,  дякуючи клановим теоретикам, стала дефектною на заході а на сході навіть ніколи не виходила на достатній рівень і останні 3 тисячі років не розвивалась а деградувала. Звичайно деяким країнам вдалось вийти з замкнутого кола дякуючи рівню освіти більшості однак на жаль в подальшому це проблема "суспільства споживання" і тема окремої розмови. На основному етапі (загальні вибори) використовується "принцип болота" — одна людина -один голос. Якби цей принцип використовувався при побудові моста то я б не наважувався по ньому ходити  В контексті даного порівняння сподіваюсь зрозуміліше що на етапі будь-якого, в тому числі загального чи навіть парламентського голосування доцільно застосовувати до голосу коефіцієнт ініціативності та поінформованості. Вже на даному етапі розвитку інформаційних технологій це зробити можливо а в подальшому тим більше.

Стосовно маніпуляцій та утопічності ми спробуємо показати що навіть навпаки  — застосування тесту і /чи рейтингу не лише ефективніше але й зменшує можливість маніпуляцій. Адже фальсифікатору треба підробити не лише голос але й тестування. Для цього потрібен інтелект виконавця. Але більш освічені люди менш схильні вдаватись до фальсифікацій тому спотворення будуть враховуватись з меншим ваговим коефіцієнтом.

Стосовно самого  коефіцієнту то він може мати як дві складових (рейтингу та тесту) так і одну, наприклад, для початку хоча б тесту (бо це простіше).

Наприклад при голосуванні надається три  додаткові блоки питань

-на загальний розвиток

-на знання територіальних особливостей

-на знання предмету голосування (наприклад знання ключових тез програми кандидата на вибір з існуючих і т.п.)

Сумарно з блоків формується ефективний ваговий коефіцієнт наприклад від 1 до 20 і множиться на голос. Звичайно все це доцільно робити в електронному варіанті адже в деяких країнах вже зараз застосовується  електронне  голосування. Як один з варіантів контролю можна видавати після голосування випадковий номер який відомий лише голосуючому. Після кожна дільниця надає таблицю голосування з коефіцієнтами та підсумком і кожен, знаючи свій номер зможе перевірити чи правильно він врахований.

Ще трохи про мотивацію. З часів древньої Греції чи, можливо, ще з давніших часів трипілля класична демократія якісно не мінялась. Точніше – всі зміни спрощено можна охарактеризувати як формалізація демократії, що як говорилось раніше є регресом. Вдосконалювалась в основному не демократія а методи її обходу.
Жахливо уявити, які маси людей займаються(легально чи нелегально) практикою і навіть теорією обходу демократії. Ще жахливіше, що ця частина людства якраз і отримує за свою, м'яко кажучи, непотрібну працю основну частину благ, які створюються іншою частиною(це наприклад виражається в тому, що  відсоток людей володіє 80 відсотками благ).

Ми не сподіваємось, хоч надія є, що модель буде застосована якоюсь країною зверху вниз. Для застосування знизу важлива тактика. В глобальному масштабі прогрес ймовірно в основному буде йти знизу вверх.
 

 … йде редагування.

Проект інтеграції

Глобальний проект соцмережі alfalan.org, як локалізація принципу Нової демократії чи Інфократії на найнижчі (початкові) формації пропонує спосіб вдосконалення як  індивідуума, так і об'єднань аж до людства в цілому. При цьому ми намагаємось уніфікувати метод для всіх об'єднань і застосовувати специфіку лише там де це необхідно. На відміну від аналогів пропонується метод не лише суспільної але й індивідуальної вигоди від діяльності суб’єктів (як людей так і організацій та навіть країн). Тобто можлива не лише інформаційна, а й більш реальна як немонетизована так і монетизована вигода). При цьому сам проект є неприбутковим і умови однакові як для засновників так і для інших. Щоб зрозуміти це дивіться правило масового розподілу рейтингу, яке дає стартову перевагу тим хто займається проектом раніше. Водночас рейтинг є багатокомпонентний, структурований і орієнтований за головним принципом позитивності і може як збільшуватись так і зменшуватись.

Об'єднання вважається формальна, неформальна і навіть неявна(неусвідомлена самими суб’єктами) множина за ознаками суттєвими для способу. Зразу зауважимо, що основна цінність проекту практично-технічна сторона  не висвітлена, щоб уникнути надмірного клонування і як наслідок деструктуризації та профанації сприйняття вона буде надаватись по мірі занурення конкретного суб'єкта в проект. Розглядаються основні принципи теорії Інфократії та частково розкривається принцип об'єднання позитивних формацій як головний метод практичної реалізації теорії інфократії у разі реалізації знизу вверх. Для централізованих об'єднань наприклад “держава” (див. розділ «Країни де можлива реалізація») можна розглядати реалізацію зверху вниз яка як екстенсивний спосіб потребує для деталізації конкретніших вхідних параметрів, але дозволяє значно пришвидшити процес. 

Метою інтегруючого проекту alfalan.org є формування, структурування та/або  включення існуючих об'єднань.

Схема цільового об'єднання.

"малюнок"

При цьому важливо, що основою системи вважаємо інтенсивне ядро, тобто більш важлива конкретика діяльності а не широта задекларованих пріоритетів. Поняття загального ядра введено для розуміння схеми.

Початково ми не планували торкатись теми релігії а  лише зазначити нейтральне відношення, однак у зв’язку з сильним як об’єднуючим так і роз’єднуючим впливом релігій на спільноти вважаємо за необхідне розглянути цю тему (див. відповідний розділ). Зараз лише зазначимо що для достатнього просування суб'єкта буде необхідне розуміння того що послідовність термінів віра-релігія-церква є послідовністю спрощення, адаптації, часто на жаль маніпуляції. Пріоритет впливу та дотримання повинен застосовуватись в цій послідовності по спаданню. Це дозволяє відмовитись від конфліктних тем.

 

Мета

Тут може  зарано але так як розглянуті  в наступному розділі питання виглядають занадто узагальненими то коротко зазначимо проблеми які у випадку реалізації вирішуватиме проект:

-Якісне спрощення політичної системи.

-Поступове зменшення ролі грошей.

-Покращення економіки та виробництва та  дотичних питань екології, якості товарів.

    -Реалізація принципу рівних стартових можливостей та соціальних ліфтингів.

-Неконфліктне відокремлення суб'єктів від проблемних суспільних та місцевих формацій та приєднання позитивних суспільних та місцевих формацій.

Перелік напрямленості формацій, які плануються до інтеграції:

Антиглобалізм, Гуманізм, Екорухи, проект типу  Венера, Дух часу, Есперанто, Спільноти взаємодопомоги і т.д.

 

Основні принципи

Тут розглянуто принципи які стосуються як викладення інформації так і філософського, економічного боку питання не розділені бо часто дотичні разом до цих питань.

Основні принципи коротко:

-Основний принцип – аксіома може бути лише одна: позитивність стану та дій. Далі все може піддаватись обговоренню (вдосконаленню) в т.ч. і саме поняття позитивності, хоч на практиці  це зробити буде чим далі тим складніше. IІнтегруючий проект alfalan.org не просто ресурс і навіть не система комунікації чи шлюзів, не віра і тим більше не релігія. Хоч в  загальному це все і нічого конкретно. Ми постараємось не лише інтегрувати те, що існувало і буде  існувати, але по можливості підсилити це, взаємодосконалити (враховуючи і самовдосконалення) і що головне для практики, ще й використати. Інакше кажучи концепція alfalan.org це все і нічого, це існувало і буде існувати.  Але ми можемо це підсилити і змінити а головне взаємовдосконалити  та використати адаптації (локалізації) які безумовно є і будуть. Позитивність краще корисності бо націлена на рух, на майбутнє. Співвідношення потужності позитивності та корисності має взаємозв'язок з станом поля застосування.  Наприклад з освітою суспільства — чим вищий рівень освіти тим потужніша позитивність від корисності.

-На відміну від інших схем як правило оптимізованих по прибутку — дана схема соцмережі буде постійно оптимізуватись по позитивності. Ми вважаємо що хоч у відносному вираженні(тобто відносно інших учасників) вона дає кожному учаснику менше зате в абсолютному результат буде кращим як для всіх так і для кожного.

-Одна з основних і найголовніша в плані освіти та політики  вимога активної позиції “від себе”.

-Одним з основних  в плані управління є Принцип неформального підходу. Основна проблема як у владі, релігії, освіті, так і в будь-яких об'єднаннях навіть неформальних –  тенденції до формалізму. Формальний підхід у крайній мірі наприклад у релігії це ідолопоклонство чи іконопоклонство. Тут ми повинні розуміти що в ідол може бути перетворена  не просто  матеріальна форма а й наприклад закон, правосуддя, права, віра, бог, чи теза...  Поклонятись формі чи змісту? Але поклонятись змісту навіть звучить смішно — просто треба виконувати зміст. В цьому і різниця між вірою та іконопоклонством. Так само – форма іконополонства – абсолютизація букви закону що особливо властива США. Ці та інші форми іконопоклонства як правило виправдовуються парадигмою подібною до «демократія це погано, але кращого нема» що стала ще одною іконою. Насправді ці всі форми у крайності  є профанацією, спотворенням  змісту. Але детальніше про це в додатку: Генетика кризи та  Релігія. Мотивація формального підходу явно і неявно лежить у бажанні невмотивованої індивідуальної переваги. Тобто кожен  підсвідомо хоче спростити своє утвердження над іншими апріорі,  початково,  без зусиль та конкуренції, що можуть створити формальні умови та формальний підхід. Зазначимо що це природно і навіть в деякій мірі має позитивний вплив на мотивацію, але лише при дієвих обмеженнях даної тенденції чого на жаль не змогла досягнути цивілізація на даному етапі і що є основною фундаментальною причиною криз.

-Намагання де можна уникати віртуальності на користь реальності при цьому максимально використовуючи віртуальні технології.

-Збалансоване застосування  капіталізації зусиль активістів на їх користь. При цьому принцип розрахункової переваги тих хто долучився раніше існує але не є домінуючим.

-Постійно зменшувати відсоток непродуктивної роботи (бюрократичної, криптографічної, програмної, рекламної, спекулятивної) та її вплив на розрахункові баланси. Дане правило намагаємось застосовувати навіть у випадках коли воно не вигідне для ініціаторів проекту.

-Розвиток технологій дозволяє розв'язати проблему утопічності і автоматизувати вирішення проблеми негативного впливу суб'єктивної думки на загал використовуючи її ж (суб'єктивну думу). Для спрощення розуміння тут можна провести аналогію з діалектикою переходу кількісних змін у якісні .

 -Ми не заперечуємо клонування проекту, проте, усвідомлюючи, що це ослаблюватиме рух змушені надавати стартові переваги по часу залучення до проекту. Сподіваємось, ця книга переконає прихильних до викладених ідей у нашій відвертості. Фіктивних прихильників та масовість ми вважаємо необов'язковими  хоч не виключаємо прогрес думки.

-Можливість виключення з проекту і ускладнення повторного входу як і стартові переваги та ризик їх вилучення є необхідною умовою здорового проекту”.

-Будь-які  обмеження (границі розвитку) проекту  є методом необгрунтованого збільшення капіталізації стартової переваги, тому ми не створюємо обмежень та аксіом росту.

-Засновники та організатори мають аналогічні з іншими учасниками права – тобто лише стартову перевагу.

-Проект містить методи регенерації на випадок краху. Структура зберігається  а виключається чи переформатовується лише вплив суб'єктів, об'єктів  чи методів що сприяли краху.

-Ми сподіваємось на розуміння того, що масштабність та розвиток, стійкість та прогресивність  проекту залежить від відвертості основних учасників, тому проект  є абстрактний і тут мова йде про основний реліз.  Абстрактний проект може розвиватись  як паралельно так і швидше основного релізу. Не відставання релізу від абстракції ( важливе для учасників і розвитку абстракції) залежить від довіри учасників – сподіваємось на високу довіру — це буде взаємовигідно.

На відміну від капіталізму дана концепція є менш  конфліктною по відношенню до соціалізму та комунізму  позбавлена утопічності яка власне забарвлює комунізм в негативні барви, від християнської моралі більш природною (хоч не вступає з нею як і з будь –якою іншою вірою в конфлікт).

  -Дії вагоміші стану. Стан та дії це характеристики суб'єкта чи об'єкта.  Стан стабільніший а дії вагоміші, але вони взаємопов'язані.

  -Принцип малої ваги намірів. Наміри теоретично є найважливішим фактором позитивної діяльності.Однак парадоксально ( в т.ч. див Християнський парадокс) але, як правило, ми повинні надавати їм  другорядне значення. Причина у невизначеності і переплетеності намірів як у самого субєкта формації так часто ще більше через спотворення подачі (навмисного чи ненавмисного). Додатково є ще одна важлива причина – виправдання засобів намірами. Принцип малої ваги намірів можна розглядати як обєднання намірів через призму засобів з виключенням демагогічних складових ( тобто власне нереалізованих намірів чи тих які не можуть бути реалізовані в конкретному періоді). Наміри за властивостями подібні до «духу закона» — теоретично вони найважливіші, однак на практиці використовувати їх як аргумент треба дуже обережно. Проте бувають ситуації коли наміри очевидні хоч обгрунтування майже не можливе. В такому випадку вони можуть братись до уваги але лише самокритичними високотолерантними субєктами, і як правило лише для регулювання привілегій а не прав, чи для відновлення прав. Традиційне право та влада не мають методів адекватного використання намірів і використання  їх як правило веде до спотворення дійсності а не до правди (один з діючих найефективніших способів – суд присяжних однак він має багато недоліків). Ми розробили ефективніші методи використання намірів при збереженні принципу малої ваги намірів.

  -Окремо зазначимо частковий випадок попереднього – принцип декларування  позитивного чи негативного відношення суб`єкта чи формації до проекту. Він  не є критичним для рейтингу. Ми вважаэмо що важливішим є діяльність формації і її відповідність принципам позитивності, хоч позитивна декларація також матиме вплив.

  -Зменшення впливу несправедливих факторів, гроші.  Ми вказували на необхідність зменшення впливу грошей. Однак на початковому етапі для стимулювання процесу ми застосовуємо несправедливий вплив – фінансова репутація та допомога на початковому етапі буде мати більший вплив на рейтинг а в подальшому він буде зменшуватись. В загальному ми намагатимемось максимально зменшувати вплив несправедливих факторів (буде автоматизовано їх прогресуюче зменшення в методах функціоналу), однак зрозуміло що повністю це не можливо.

  -Принцип порівневого відкриття практичної сторони системи. Чим вище рівень учасника тим більше інформації про принципи функціонуваня системи може він отримати. При цьому залежність не строга. Тобто більшу чи повну інформації може отримати і прихильник який не на найвищих рівнях. Це зроблено для гіпотетичного варіанту необхідності регенерації системи при форс-мажорних ситуаціях.

  -Принцип позитивної пропорції вимог. Інакше це головний принцип колективної співпраці. Означає необхідність вимагати від себе більше ніж від іншого(або старатись оцінювати іншого вище ніж себе). Необхідність даного принципу зумовлена тим, що навіть при  застосуванні християнського принципу відноситись до іншого як до себе (до речі концесії під іншим розуміють, як правило, свого парафіянина що є перекрученням), підсвідомо все одно суб'єкт чи формація схильна давати собі поблажки чи аванси. Для того щоб хоч в певній мірі нейтралізувати ці поблажки необхідно постійно старатись не забувати про цей принцип. Звичайно що вагомий ефект може бути досягнутий лише при застосуванні принципу позитивної пропорції вимог усіма учасниками співпраці чи конфлікту. Співпраця в колективі без застосування цього принципу можлива лише при чіткій вертикалі стимулювання (або принципу батога і пряника). Звичайно на практиці ми завжди маємо симбіоз цих принципів і будь який організатор повинен розуміти що нестача одного повинна компенсуватись другим.

  -Принцип корекції методів від рівня формації. Означає що методи повинні залежати не лише від типу суб'єкта а й від рівня його розвитку. Наприклад це заперечується в системі права  — воно в теорії однакове як правило і по типу (професійному)  і по рівню, хоч на справді практично залежить від розміщення у владній вертикалі (деколи це узаконюється по типу, наприклад недоторканість суддів чи депутатів). Уточнення по типу є як правило більш спрощеним і формальним що веде до клановості (так звана відсутність реальних соціальних ліфтингів). Метод Інфократії якраз і є частковим випадком принципу корекції методів в залежності від рівня формації в проекції на вибори.

                               

                                                                                                 Детальніше про головний принцип.
В цілях термінології та динамічності проекту в будь- який час ми назвали основним та єдиним аксіомним принципом позитивність дій та намірів. При цьому в тих же цілях ми не можемо давати явного визначення самого «принципу позитивності».
 Причин декілька :
— По перше концептуально, при деталізації аксіоми ми ризикуємо перетворити її у теорему. Ми вступаємо в тій чи іншій мірі у конфлікт з термінологією і уявленнями суб'єктів.
— По друге цей в принцип за означенням проекту повинна характеризувати вся сукупність принципів проекту. А вона має з одного боку динаміку з другого інертність, що також необхідно. З другого боку  підсвідоме розуміння цього принципу всіма та кожним повинно здійснювати зворотний стабілізуючий  вплив на сукупність.
На справді ніякого конфлікту не повинно бути бо принцип позитивності ми визначаємо як дійсну істину, навіть якщо істина динамічна, чи ідеал до якого ми прагнемо але можливо ніколи не лише не досягнемо а й неусвідомимо. Це (по третє) робить сам процес пізнання нескінченним що також необхідно не лише для проекту а й  для смислу існування кожного суб'єкта. Якщо це дійсно істина то це і буде те до чого прагне кожна людина, тобто це її бог, якщо не вдаватись в деталізацію.
Спір про істинність вашого бога безпредметний, бо, якщо визначити бога, як істинний смисл, то він не потребуватиме підтвердження навіть у язичників чи атеїстів, бо у їх випадку істиною(богом) чи його втіленням можна вважати закони матерії і т.п.
Це аксіома і лише поза нею вже можуть йти деталізації  принципу позитивності які на будь-якому етапі можуть піддаватись зміні та критиці.
Вплив принципів намагатимемось будувати так щоб спочатку йшли ті, які важко піддати критиці.

 

                                                                                                Релігія та історія.
Віра – спрощення істини (бога), релігія – спрощення віри, церква – спрощення релігії, секти – спрощення (вже навіть спотворення) церков.
Рівень позитивності чи негативності впливу спрощень залежать від рівня людини.
Наприклад повторення тези до певної міри допомагає її усвідомити, але ця міра індивідуальна і в будь- якому випадку не безмежна. Далі повторення веде до «зациклення думок» та зменшення здатності усвідомлювати. У цьому, крім іншого, є певна небезпека релігій та причина їх історій.
Кожному індивідууму бажано залишатись, хоч формально, в рамках релігії в якій він народився. При цьому у випадку якщо ваша чи інша релігія вступає в конфлікт з вашими чи нашими уявленнями то старайтесь сприймати її як традицію, на спрощеннях якої не варта зациклюватись, бо вони продиктовані історією. Таке трактування дозволяє знаходитись в рамках декількох релігій, тобто, якщо ви хочете практикувати певну релігію, вам не обов'язково покидати рідну. Ми визнаємо єдність всіх релігій (хоча б у їх гіпотетично правильному трактуванні).

Похожие статьи:

Закон и властьМодель управління організацією на прикладі ВОМ

Закон и властьАктивістам суспільства

Added By Plugin From Parameter - 826609

Рейтинг: +4 Голосов: 4 6157 просмотров
Комментарии (4)
Інет # 4 августа 2014 в 19:58 0
Цікава ідея - об'єднати всі позитивні концепції в одному проекті - сподіваюсь соцмережа буде розвиватись не гірше глобальних соціальних мереж.
Ярослав # 5 августа 2014 в 10:48 0
Щодо деяких моментів можна посперечатися, проте, в цілому, концепція дуже цікава. Сподобалось визначення концепції еволюції демократії, в тому числі, влади більшості і її еволюції у владу грошей.
Дмитрий # 5 августа 2014 в 19:35 0
Дуже філософський текст. Підіймаються глобальні проблеми людства. Загальна ідея проекта притягує до себе увагу, але щоб усвідомити всі меседжі книги проекту, треба уважно перечитати текст декілька разів.
Андрей # 28 августа 2014 в 11:13 0
Цель проекта - ясна, смысл - вырисовывается. Готов поддержать проект рублем, постановкой баннера. Буду следить за обновлениями.

Рейтинг@Mail.ru

 

 

Get our toolbar!